poniedziałek, 24 maja 2010


Stan wody podobny, brama ta sama, widok jednak inny. Nie ma już portu, nie ma już statków.

Brak komentarzy: