niedziela, 21 marca 2010

Oflag-a


Jeśli na terenie dawnej Jugosławii i w Albanii na jakichś ruinach nie ma flagi państwowej, to znaczy, że tych ruin jeszcze nikt nie odkrył

Brak komentarzy: