poniedziałek, 7 czerwca 2010

Skrzyżowanie

Skrzyżowanie Bohaterów Westerplatte (dawnej Bahnhofstraße) ze Strażacką (?) po lewej i Piłsudskiego (też ?) po prawej. Piłsudskiego można było dojść do księgarni, a każdy krok w Strażacką kiedyś dodawał skrzydeł. Z tej strony uliczka specjalnie się nie zmieniła. Po prawej, w domu stojącym równolegle do ulicy, którego szczycik widać, mieszkała pani Piłsudska, bratanica Józefa. Za moich czasów była już mocno głucha i miała dużo kotów, co niestety było czuć.
W czasach niemieckich i po nich też, w tym domu był hotel. Teraz chyba też jest, ale ostatnio budynek się częściowo spalił. Jak jednak widać, staje po tym na nogi.

Brak komentarzy: